Tiêu chí Thiết kế – Thi công

Hệ thống điều hòa không khí – Thông gió

 • AS (Tiêu chuẩn Úc)
 • SMACNA (Tiêu chuẩn về ống gió của Mỹ)
 • ASHRAE (Tiêu chuẩn của hiệp hội Mỹ)
 • TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam)

Hệ thống điện

 • AS (Tiêu chuẩn Úc)
 • BSI (Tiêu chuẩn Anh)
 • IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế)
 • TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam)

Hệ thống cấp thoát nước

 • AS (Tiêu chuẩn Úc)
 • BSI (Tiêu chuẩn Anh)
 • TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam)

Hệ thống Phòng cháy và chữa cháy

 • NFPA (Tiêu chuẩn phòng cháy Mỹ)
 • AS (Tiêu chuẩn Úc)
 • TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *