Phần mềm ứng dụng

Hệ thống điều hòa không khí – thông gió

  • Trace, McQuay, HAP, Coolpack, Heat Load Calculation (Tính tải nhiệt)
  • Duct checker, Pipe checker,… (Tính kích thước ống gió, miệng gió, ống nước)
  • Daikin, Trane, Ebara Pump Pressure calculation, Fantech,… (Tính chọn thiết bị)

Hệ thống điện

  • Schneider Ecodial (Tính công suất, phụ tải điện)
  • Lighting Fixture (Hệ thống chiếu sáng)

Hệ thống cấp thoát nước

  • Epanet (Tính toán áp lực đường ống)
  • Pipe flow 3D (Tính toán áp lực đường ống và vẽ sơ đồ 3D)
  • Groundfos, Ebara (Tính chọn bơm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *